Markarbete och terräng

Bilder och planer på trädgård och mark runt bygget

Framför entren skall det bli möjligt att parkera en bil, i samma plan som entren. Vi tror att en slänt tar för mycket plats, så därför har vi köpt ett par markstöd som skall vara gränsen mellan entrenivån och källarnivå. Måndag vecka 42 levererades de, och ställdes på plats. Bakom dem skall vi fylla på med stora stenar och makadam, så att inte frosten får möjlighet att flytta på dem.

L-stöd på plats

Vy mot fasaden mot vägen, bilden tagen från vägen. Det kommer att byggas någon form av mur mot vägbanken, och det kommer att bli plats för en bil även nedanför stöden

Sten i botten

Återfyllning pågår. På baksidan av L-stöden har vi fyllt på med stenar, närmast stöd och väggar fyllt med makadam. Söndag 28:e var Mats här med traktorn och slätade ut framför huset, så att markytan kan användas för avlastning av byggmaterial.

Utslätat framför grunden