Curriculum Vitae för Peter Lysell

Curriculum Vitae


Namn: Peter Lysell Född: 9 november 1955
Glöskär 210, 442 73 Kärna Gift, 2 barn, födda -97 och -00
Telefon, hem: 0303 22 15 08 Telefon, jobb: 031 732 40 33, Mobil: 0705 11 11 36
E-post hem: peter@lysellhemma.se E-post jobb: peter.lysell@capio.com
   


Översikt
 • Mer än trettio års erfarenhet av att driva och utveckla företagsadministration
 •  
 • Självgående och målinriktad med erkända ledaregenskaper
 •  
 • Lång erfarenhet av IT-stöd för administrativa processer
 •  
 • Självgående, analytisk, kreativ och noggrann, hittar orsak och verkan.
 •  
 • Erkänd förmåga att samarbeta med arbetskamrater, kollegor och chefer.
 •  
 • Förändringsbenägen, med stark vilja att utveckla och förbättra.
 •  
 • Välfungerande spelare inom projekt och arbetsgrupper.

 • Utbildning Civilekonom, med Småföretagsinriktning, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, 1988


  Relevanta erfarenheter
    Företagsadministration
   
 • Ansvar och ledning av alla typer av bokföring, budget, bokslut och årsredovisningar samt revisorskontakter.
 •  
 • Genomfört omstruktureringar och effektiviseringar av administration och ekonomi­avdel­ningar
 •  
 • Upprättat säkerhetspolicys och riktlinjer för både information och lokaler
 •  
 • Vana vid att genomföra utredningar och undersökningar när behoven uppstår.
 •  
 • Planerat och genomfört omstrukturering av företagsgrupp.
 •   IT och Datorer
   
 • IT-coach - stödja medarbetare på alla nivåer i digitaliseringen - allt från Excel till SQL - hantera stora datamängder, generera och presentera användbar information.
 •  
 • Erfarenhet av att införa ett gemensamt ERP-system i en koncern med 15 miljarder i omsättning och 15 000 anställda
 •  
 • Planera och leda införandet av IT-stöd (infrastruktur, hård- och mjukvara) för medelstort företag.
 •  
 • Flertalet införande av nya administrativa och ekonomisystem
 •  
 • Senaste system; Agresso/Unit4, Cosmic, JD Edwards, Visma, Scala, Cdevo Ekonomi
 •  
 • Flertalet införande av nya datoriserade ekonomisystem
 •   Projektledning
   
 • Projekterfarenhet: Systemimplimentering (Byte sjukjournalsystem, ERP-system, BI-system), Domänmigrering, Integrering av förvärvade enheter i Capio.
 •   Övrigt
   
 • Erkänt skicklig datoranvändare, van MS Office användare, Excel specialist. Utvecklar komplexa simulerings- och kalkylmodeller
 •  
 • Inköp: samordning av strategiskt och taktiska inköp, införande elektroniskt hanterade inköp, e-handel.

 • Anställningar Capio Gruppen, www.capio.com
    Capio är en av Europas ledande sjukvårdsleverantörer med verksamhet inom de flesta medicinska specialiteter. 2017 levererades vård till 4,7 miljoner patienter. Capio gruppen består av mer än 180 sjukhus och vårdenheter med cirka 13,000 anställda.
  Capio är för närvarande verksamt i Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland och har en omsättning på ca 15 miljarder kronor (EUR 1,400 M).
   
    Business Area Controller, Capio Specialist Clinics, Sverige
  Ny organisation i Capio svenska verksamhet, tillbaka bland Specialistklinikerna, med breda arbetsuppgifter: Analys/Controlling, integration av nya enheter, projektledning (främst inom IT), Anbudskalkylering, förändringsarbete, coaching, utbildning i IT-system och applikationer, inköpssamordare av affärsområdets strategiska inköp, vikarierande ekonomichef.
  Våren 2015 — nuvarande
    Business Area Controller, Capio Local Hospitals, Göteborg/Örebro/Simrishamn
  Efter Capio's förvärv av Carema Sjukvård ombildas affärsområden i Sverige. Tre lokalsjukhus bildar Local Hospitals. Arbetsuppgifter: Samordning, Controlling, integrering av förvärvade enheter in i Capio, utbildning, systemuppsättning, förändringsarbete för effektivisering.
  Nov 2012 — våren 2015
    Business Area Controller, Capio Specialist Clinics, Göteborg/Stockholm
  Hanterar "Controlling"i ett affärsområde med nio sjukvårdsdrivande bolag (varav ett i Norge) med ca tjugo vårdenheter, med ansvar för all redovisning, uppföjning och rapportering från affärsområdet till moderbolag.
  Samtidigt Ekonomichef i Capio Medocular AB (till och med september 2011) och Capio Ätstörning AB, med sedvanliga operativa arbetsuppgifter.
  Feb 2009 — Okt 2012
    Business Intelligence Manager, Capio Healthcare Nordic AB, Göteborg
  Ansvarig för affärsområde Norden's Business Intelligence Portal: automatiskt publicerad produktions-, ekonomi- och effektivitetsdata för första linjens chefer.
  Sept 2007 — Jan 2009
    Business Intelligence Finance Interface, Capio Development AB, Göteborg
  Definiera källor, utifrån koncernredovisning och affärsområdenas behov, till koncerngemensam finansiell information, avsedd för styrning och uppföljning.
  Feb 2007 — Aug 2007
    Process Owner Finance, Capio AB, Göteborg
  Ansvar för att samordna ekonomihantering och processer i Capio´s alla affärsområden. Definiera funktion för systemstöd i dessa processer.
  Maj 2006 —
  Jan 2007
    Master & Process Owner Finance, Capio Development AB, Göteborg
  Kartläggning av ekonomiprocesser inom Capio´s alla affärsområden, föreslå samordningsområden, samt tillhandahålla systemstöd inom (JD Edwards) för dessa områden.
  2005 — April 2006
    Master Owner & Process Owner Finance, Capio Development AB, Göteborg
  Tillhandahålla ERP stödsystem (JD Edwards), och samordna ekonomi processerna inom Capio Gruppen.
  Jul — Dec 2004
    Projektledare (50%), Capio Healthcare Nordic, och Master Owner (50%), Capio AB, Göteborg
  Projektledare för att införa ERP-system i affärsområde Sjukvård Norden, och som Master Owner tillhandahålla ERP stödsystem (JD Edwards) inom Capio Gruppen.
  Aug 2003 — Jun 2004
    Financial Process Expert, Capio Healthcare Nordic, Göteborg, Sweden (anställd på Lundby Sjukhus, utlånad till Capio Healthcare Nordic)
  Affärsområde Sjukvård Norden´s delegat inom CBS-projektet, vilket syftar till att införa koncerngemensamt ERP system för Inköp och Ekonomi. Ansvarig för att systemet stöder Sjukvård Norden´s affärs-processer inom ekonomi.
  Apr — Jul 2003
    Ekonomichef/Controller, Capio Lundby Sjukhus, Göteborg
  Lundby Sjukhus är en del av sjukvårdsutbudet i Västra Götaland. Sjukhuset har nära samarbete med den övriga sjukvården i Göteborg och Västsverige. Som privat drivet sjukhus finns även andra kunder och patienter än de offentligt finansierade. Under 2005 utfördes totalt ca 154 000 patientbesök och behandlingar.
  Ansvar, ledning och utveckling av alla ekonomiska göromål: Redovisning, Kund- och Leverantörsreskontra, Budget, Bokslut, årsredovisning och Revisorskontakter.
  Ansvarig för sjukhusets säkerhet, IT samt fastighet och lokaler. Utvecklade datoranvändning från några få, till fler än hundra inklusive infrastruktur och applikationer (t ex datoriserad journal).
  1995 — Mar 2003


    Tidigare anställningar
    Konsult, MEKAB, Göteborg
  Egen konsultverksamhet inom ekonomi och marknadsföring.
  Nov 1994 — Okt 1995
    Controller / Ekonomichef, Västerhavsfisk Gruppen, Göteborg
  Grossist inom Fisk- och Skaldjurs branschen. Omsättning ca 120 MSEK, ungefär 40 anställda. Ledning och ansvar för all ekonomisk hantering.  Fullbordade en lyckad omstrukturering av den juridiska koncernen.
  Apr 1991 — Okt 1994
    Ekonomichef, Vattensängen AB,Göteborg
  Grossist i möbler, främst sovrumsmöbler och sängar. Omsättning 20 MSEK, 13 anställda. Ansvarig för ekonomin: Redovisning, Kund- och Leverantörsreskontra, Budget, Bokslut, årsredovisning och Revisorskontakter. Importhantering och kontakter med Tullverket.
  Dec 1989 — Mar 1991
    Ekonomiansvarig, AB P Ericsson & Co  AB, Västra Frölunda
  Tillverkning och försäljning av markiser, persienner, andra typer av solskydd, samt militära tält.
  Omsättning  22 MSEK, 45 anställda.
  Apr 1988 — Nov 1989


  Kurser/
  Utbildningar
  Capio Management Programme, Utbildning av Ledare och chefer inom Capio, Capio Europa intern utbildning, Frankrike, Sverige Mars — Dec 2015
    VBA-programming, Visual Basic programmering för Microsoft Excel, Excelspecialisten AB, Stockholm, Sverige Apr 2017
    UGL, Utveckling av Grupp och Ledare, Kommunikations-utveckling AB, Hovs Hallar, Sverige Maj 2006
    Wenell Projektledare, Wenell Managment / Capio, Göteborg Mars 2006
    JD Edwards Financial Overview, JD Edwards, Stockholm Juni 2003
    Utbildning Avbrotts och Katastrofplanering, ÖCB, Göteborg Mar 2002
    Microsoft Access Jan 2002
    HLR, Lundby Sjukhus, Göteborg April 2001
    Bure Business School, IHM, Göteborg,(Summa Cum Laude) Sep 1997 — Mar 1999


  Andra uppdrag Styrelseordförande, Riai Aikido Dojo, Göteborg 2007 — 2011
    Styrelseledamot, Sörkrokens Bredbandsförening, Kungälv. 2004 — 2006
    Skattmästare och styrelseledamot, Göta Coldinu Orden, Göteborg 1995 — 1998 och 2001 — 2002