Husligt bygge !

Bilder från husets insida

Från insidan så är nu nästan all golvisolering på plats. Bilden nedan visar hur snickarna lägger ut läkt för att stödja den vattenburna golvvärmen.Vy mot Gillis kommande rum.

Halva läktningen på plats

Under helgen 23 till 24 februari lade jag ut golvvärmeslangar. En motsträvig slang, som skall ner under läkten där slangen vänder inne i huset, lite enklare vid ytterväggarna. Slangen vilar i aluminiumplåtar, som har till uppgift att fördela ut värmen inder golvet. Bilden visar slangen under Gillis rum och garderoben. In alles tre slingor,Arvids rum, hall och toa samt Gillis och garderoben.

slangar i plåt

Jag på slitna knän, efter en helg på knä. Gillis hjälper till genom att stå på slangen, som annars ploppar ur plåten, eftersom den är så hård.

På trötta knän . . .

Sent, ca kl 23 söndag kväll är det klart. Vy nedan mot Arvids rum, dvs mot syd.

Sent en söndag kväll

Under följande vecka så isoleras resten av väggarna, hela huset plastas så att det inte blir fuktvandring utåt i väggarna. Glespanel i taket, där skall det sprutas in lösisolering under vecka 9. tvåtumtvå på insidan plasten, här skall på ett lager isolering till, samtidigt som det blir utrymme för elinstallation utan att gå igenom plasten.

plastat och reglat

Så var det fyllt med isolering. Blå lappar för insprutningshålen.

Isolerat

Golvspånskivor håller på att läggas. Just här blev det kladdigt, eftersom en av snickarna inte uppmärksammade att det går golvvärmeslangar under läkten, så tyvärr skruvades en skruv rakt igenom slangen. Golvet fick tas upp, och dagens arbeta avstannade i avvaktan på rörläggare, för att reparera.

perforerad slangirriterande hål

Golvet lagt klart. Städa och vänta på elektriker

dansbana

Till sidans topp