Bilder på markarbeten före grunden

Bilder från markarbeten och förberedelser innan grunden gjuts

Nu händer det inte mer på den här sidan, nyheterna hittar du på "Grunden"!

Snabblänkar på den här sidan:
Till grävningen
Till sprängningen
Till dräneringen
Till avloppskoppling

Mats börjar med traktorgrävaren. Försiktigt frilägger vi befintlig el- och vatten försörjning. Bra om det funkar under byggtiden!

Grävstart

När första dagen går mot sitt slut är den övre platån nästan klar. Den frilagda vattenslangen syns tydligt.

Efter dag ett

Ytterligare en halv dag senare så har Mats schaktat undan den nedre delen av grunden. Eftersom vi inte stötte på något berg, så gräver vi ut så att vi får en råkällare och plats för vattenpump och en framtida bergvärmeanläggning.

Lergropen

Några justeringar av gropen kommer att behövas. Larsa, som skall bygga grunden, behöver lite mer utrymme för att kunna arbeta. Samtidigt måste vi ta bort bergsklacken borta vid brunnen.

Under vecka 32 skall bergsklacken tas bort (markerat med röd ring). Den måste bort så att dränering får plats runt om huset. Fredhy kommer och skall borra hål för sprängning. Något kan riskfritt sprängas med dynamit, resten skall spräckas med snigendynamit.

Spräng väck !

Eld i berget !

Till sidans topp

På torsdagen kom Fredhy och borrade några hål, under kvällen så sprängde vi bört de dela som kunde tas med dynamit. Sammantaget sköt vi fem skott, några delar i taget, dels av försiktighetsskäl, dels för att spränga undan berg för att nästa skott skulle kunna flytta berget i rätt riktning

Täckning pågår

Fredhy dirigerar så att Mats kan lägga skyddsmattorna rätt med traktorn.

Puhh!

Första skottet tog bergsklacken och vattenslangen klarade sig.

Skrotsten

Nyss solitt urberg, nu skrotsten. Fotot taget från brunnen mot vägen

Före sprängningen

Före sprängningen (ovan) och efter (nedan). Klacken vid brunnen är förborrad, där skall vi fylla snigendynamit under helgen, så att den spricker bort.

Efter sprängningen

Till sidans topp

Snigeldynamiten jobbar

Lördag förmiddag fylldes borrhålen med snigeldynamit. Söndag förmiddag ser det ut så här, se bilden nedan. Effektiva grejor!

Klacken är spräkt !

Under vecka 33 vidgades och rensades gropen på sprängsten. Tyvärr brast en hydralikslang i traktorgävaren så det blev ett ofrivilligt avbrott. Du ser, på bilden nedan, att det ligger kvar en del sten i övre delen av gropen.

Less to go!

Nedre delen av grunden är fördjupad och färdiggrävd. Markduken är utrullad och Lasse har kört in ett lass 8-16 makadam, som skall spridas och utgöra underlaget till källarplattan. I samband med spridningen lägger vi ner dräneringsrören också.

Makadamhög

Dräneringen på plats

Under vecka 34 lade vi ut dräneringsslangarna runt den kommande grunden. 50 mm slang mot den befintliga byggnaden (ersätter befintligt tegelrör. Bakom tvärväggen i källaren ligger också en slang, allt mynnar i brunnen som styr i sydvästra hörnet av byggnaden. Tömningen av brunnen går ut i diket bakom björken

Dräneringsbild 1

Här ser man hur fickan bakom tvärväggen skall avvattnas. 50-slangen möter 110 röret precis nedanför sluttningen.

Dräneringsbild 2

Vy mot sydost från nordvästra hörnet. Däneringsbrunnen skymtar något till höger i bilden.

Dräneringsbild 3

Makadamen utspridd över ytan. Det behövs ett lass ytterligare för att vi skall komma i rätt nivå.

Dräneringsbild 4  Markavlopp dras från brunnen ut till vägdiket.

Avloppet kopplas.

Under helgen vecka 34 grävde Mats fram det befintliga avloppet. Trekammarbrunnen tömdes på fredagen, så att det skulle gå att kapa befintligt avlopp utan problem, för att koppla på avloppet från tillbygget. Lita tankearbete för att koppla på grenröret, det gick utan problem. När det var kopplat, grävde Mats en kanal till husgrunden med smalskopan, och vi lade avloppet fram till huskanten. sedan skyfflde vi igen alla gropar för att kunna använda garageuppfarten igen.

Frilagt befintligt avloppsrör  Det frilagda befintliga avloppsröret på carka 110 cm djup i gropen.

Byggherren funderar

Byggherren funderar över kopplingarna medan totalt toastopp råder !!.

Kopplat och klart

Förgreningen på plats, provisorisk koppling avslutar i avvaktan på att gräva över garageuppfarten till nybyggets grund.

Dike 1Dike 2

Markavloppsröret i diket, till vänster från brunnen mot huset, till höger från huset ner mot brunnen

återställt

Söndag eftermiddag så är dikena igenskottade och garageuppfarten farbar igen.

stammen i gruset

Torsdag, lägg ut avloppsstammen i makadamen, två grenar för golvbrunnar, en vid framtida värmepump, en vid vattenpumpanläggning. Stammen längst bort skall gå upp till bostadsplanet.
Under helgen så jobbar vi med avvägning av underlaget, nedan.

Mäta och vibrera

Skotta ut makadam, kratta det jämt, väg av med instrumentet, instrumentet
dra igång vibratorn vibratorn för att packa makadamen, väg av igen, skotta mer makadam, osv. Kroppen känns lite sliten.

Peter skakar

Peter kör vibratorn, eller "skaken" som den borde kallas.Det sista som sker är att Peter sågar och använder borrhammare för att öppna upp den befintliga grunden. Vi tillverkar ochså en lucka, observera den fiffiga låsningen!, så att inget vilt djur får för sig att gunden är ett mysigt ställe att bo i.

hålet;llt

Hålet, ovan, och luckan, nedan.

luckan

Söndag eftermiddag så är underlaget klart. Nu kan Larsa, som skall bygga grunden, komma och köra igång denna del av bygget. Förtsättning följer, klicka här, eller på "Grunden" i menyn högst upp på sidan. Så här ser det ut nu, söndagen den 2 september klockan fyra på eftermiddagen, nedan!

vy nerifrån

Till sidans topp